דגשים בנושא המיסוי בארה"ב

נושא המיסוי בארה"ב עשוי להיות מורכב ואף להרתיע משקיעים, בעיקר אם הם בתחילת דרכם. מומלץ ביותר, לפני שתיכנס לקבוצת השקעה כזו או אחרת, להתייעץ עם איש מקצוע מתחום המס על מנת להבין מעט יותר את נושא המיסוי ולוודא שלא תחויב בתשלומים מופרזים ומיותרים.

בארה"ב נהוגה שיטה מיוחדת לרישום חברות הנקראת "רישום חברת LLC". כאשר קבוצת השקעה מעוניינת להשקיע בנכסי נדל"ן בארה"ב, יהיה עליה להירשם באמצעות שיטת רישום זאת. לרישום חברת LLC , המוגדרת כשותפות של כלל המשקיעים, יש יתרונות רבים, כגון הסדרה נוחה ופשוטה של מנגנון הבעלות, כללי מיסוי דומים לכללי המיסוי הנהוגים מול אזרחים פרטיים ואפשרות לרישום מספר בלתי מוגבל של שותפים, אשר אינם חייבים להיות תושבי או אזרחי ארה"ב.

ישנם סוגים שונים של נדל”ן להשקעה בארצות הברית, ונשאלת השאלה איזה סוגים של נכסים כדאי לרכוש? בכתבה הקרובה רועי מרציאנו מנסה לעשות סדר

חשבונות נאמנות, עורכי דין אמריקאים, ובדיקה רגולטורית- אלו הדברים שתהיו חייבים לוודא לפני שאתם רוכשים נכס אמריקאי.

בכל מדינה בארה"ב תידרש השותפות לעמוד בכללים שונים, אך באופן כללי, יהיה עליה לדווח מדי שנה על פעילותה השנתית לרשויות המס בארה"ב, ולהפיק לכל אחד מהשותפים דו"ח רווח והפסד בהתאם לחלקו בשותפות. מתוך נתונים אלה יחושב המס שעל כל שותף לשלם.

גובה המס על ההכנסות תלוי במספר נתונים כגון: אופיה של ההשקעה, המודל העסקי על פיו היא בנויה ומיקומה הגיאוגרפי, שכן בכל מדינה ממדינות ארה"ב ישנה רשות מיסים נפרדת, אשר מכתיבה חוקים וכללי מס שונים. הכנסות חייבות במס יהיו הכנסות מדמי שכירות או ממכירה של נכס.

אציין כי כמשקיע ישראלי, שאינו בעל אזרחות אמריקאית, המחזיק בבעלות על נכסי נדל"ן בארה"ב ומפיק מהם רווחים, תידרש לספק מדי שנה שני דיווחים על רווחיך: דיווח אחד מול רשויות המס בארה"ב, על פי הכללים הנהוגים בה, ודיווח שני מול רשויות המס בישראל, על פי חוקי המס הישראליים. אך על אף הדיווח הכפול, לא תידרש לשלם מס כפול לשתי המדינות, בזכות אמנת המס שנחתמה בין ארה"ב לישראל. על פי המוסכם באמנה זו, תשלום המס בארה"ב יעניק לך זיכוי על המס ששילמת בישראל.