תחום השקעות הנדל"ן בחו"ל הוא מורכב וסבוך ודורש למידה מקדימה, במיוחד בארה"ב, בגלל התשואות היפות שהוא עשוי להניב, נראה שהתחום שמפתה משקיעים רבים.

נושא המיסוי בארה"ב עשוי להיות מורכב ואף להרתיע משקיעים. מומלץ ביותר, להתייעץ עם איש מקצוע מתחום המס על מנת להבין מעט יותר את נושא המיסוי ולוודא שלא תחויב בתשלומים מופרזים ומיותרים.

בשוק הנדל"ן בכלל, רכישת נכס הנמצא תחת הליך כינוס נכסים עשויה להיות הזדמנות פז. בארה"ב, הדבר נכון כפליים בשל הפשטות והמהירות היחסית של תהליך כינוס הנכסים הנהוג בה.

אחד הגורמים הבולטים להפיכתה של ארה"ב ליעד מבוקש בתחום השקעות הנדל"ן הוא משבר הסב פריים שפקד אותה בשנת 2007 והמשיך להתפתח למשבר כלל עולמי שנקרא "משבר האשראי העולמי" או "המיתון הגדול".