מסלול קרן (מולטיפנד)

אחד מעקרונות הבסיס להצלחתו של כל משקיע בתחום הנדל"ן הוא פיזור השקעות, ועל עיקרון זה מבוסס מסלול הקרן. כמשקיע במסלול הקרן, תצטרף לשותפות קיימת המחזיקה בבעלותה שלושה נכסים לפחות.

בתמורה להשקעתך, תקבל אחוז יחסי מהרווחים שמניב כל אחד מהנכסים, וכן חלק מהבעלות על הנכס, ממש כשם שנעשה גם במסלול ההון. ההבדל העיקרי בין מסלול ההון לבין מסלול הקרן הוא שבמסלול הקרן אותה ההשקעה פזורה על פני מספר נכסים, כן שהן רווחים והפסדים עתידיים, והן סיכונים צפויים, לא תלויים אך ורק בנתוניו של נכס בודד.

למי זה מתאים?

למשקיעים שיכולים להרשות לעצמם השקעה גדולה יותר, ומבקשים לקבל תנאי קרן מעולים, להגדיל את פוטנציאל הרווח של השקעתם ולמזער את מרכיב הסיכון.

יתרונות המסלול:

  • פיזור ההשקעה בין נכסים שונים באזורים שונים, תחת קורת גג של קרן אחת
  • צמצום מרכיב הסיכון – הפסד בנכס אחד מגובה על ידי שני נכסים נוספים לפחות
  • פוטנציאל לרווחיות גבוהה יותר מאשר השקעה בנכס יחיד
  • חלק יחסי בבעלות על כל אחד מהנכסים
  • תנאי קרן מעולים

     חסרונות המסלול:

  • השקעה התחלתית גבוהה