roi4

רועי מרציאנו, שותף מנהל בחברת CityR Group

 

בתחילת דרכו בעולם הנדל"ן המסחרי התמקד מרציאנו ברכישת קרקעות, הסבת ייעודן והשכרתן לחברות נפט לצורך פיתוח תחנות דלק ומרכזי שירות. באותן השנים גם הקים וניהל שתי חברות בתחום הבריאות, האחת ממוקמת בבריטניה והשנייה בארה"ב. אל שוק הנדל"ן בארה"ב נכנס לאחר משבר הסאב-פריים, משבר כלכלי שפקד את ארה"ב ביולי 2007 והפך ב-2008 למשבר העולמי הידוע בשם "משבר האשראי העולמי" או "המיתון הגדול". כחלק מהשלכות המשבר, זיהה רועי כי מחירי הנדל"ן הנמוכים לצד הפוטנציאל לתשואות גבוהות מהווים כר פורה למשקיעים.

כשמאחוריו 15 שנים של פעילות בשוק הנדל"ן המסחרי ובשוק הנדל"ן למגורים בישראל ובארה"ב, בהן צבר ניסיון בינלאומי עשיר, ייסד את חברת CITYR יחד עם אורי פריש, רועי משמש כשותף מנהל וכאחראי על כל ההיבט התפעולי של החברה.

מתוך עברו העשיר בתחום תורם רועי ל-CITYR ידע עסקי רב, יכולות תפעוליות מוכחות ושפע של ניסיון בתחום ההשקעות. רועי מאמין שהשקעות בנדל"ן מתאימות בעיקר למשקיעים סבלניים המתכננים השקעות לתקופות ממושכות.  הערכים המובילים אותו בעבודה מול לקוחותיו הם הערכה הדדית, אמון ושילוב אינטרסים בין החברה לבין הלקוח. 

בן 40, נשוי + 3. שירת ביחידת לוט"ר, השתחרר משירותו הצבאי בדרגת סרן.

צרו קשר